Csendélet különböző nézőpontokból

csendélet különböző nézőpontokból

Egyeztetés után a Kieselbach galéria és aukcióházban, Budapesten.

Csendélet különböző nézőpontokból

Ingyenes festmény értékbecslés Ingyenes festmény értékbecslés Tanulmány Csupán néhányszor fordult elő az elmúlt másfél évszázadban, hogy a magyar festészet tökéletesen szinkronba került a legmodernebb nemzetközi irányzatokkal, s egy-egy műalkotás erejéig a világ legjelentősebb művészei mellé került.

Közülük is kiemelkedik Tihanyi Lajos, akinek körül készült festményei a világ bármely jelentős múzeumában feltűnést keltetének. A közelmúltban letisztított, végre csendélet különböző nézőpontokból nélkül, eredeti méretében és tüzes színeivel felragyogó Csendélet cserepes virággal, kancsóval és citromokkal a hazai, sőt a nemzetközi festészet legnagyobbjaival is állja a versenyt.

Tihanyi es alkotása minden túlzás nélkül a magyar festészet egyik, látás-helyreállító webes szemináriumok nem a legszebb csendélete, amely a legnagyobb francia kortársak, Matisse és Derain művei mellé kívánkozik. Egy ösztönös zseni Ha kortársai alkalomadtán szóvá is tették nehezen kezelhető természetét és önteltségig magabiztos jellemét, abban mindenki egyetértett, hogy ösztönös zseni volt.

Egész ifjúkorát szinte csupán két dolognak, a nőknek és a festészetnek szentelte. Bár egy gyermekkori betegség szövődményeként szinte teljesen elvesztette a hallását, s ennek következtében bántóan hangosan intonálta a szavakat, irigykedő barátai szerint mégis ellenállhatatlan vonzerőt gyakorolt a szebbik nem képviselőire. A mindig jól öltözött és a gasztronómia terén is kifejezetten gurménak tartott Tihanyi annak ellenére volt könnyed társasági ember, hogy a négy elemin kívül nem végzett hivatalos iskolákat: csupán otthon, autodidaktaként bővítette műveltségét.

Hasonló hiányosságokra lelhetünk művészeti tanulmányai terén, hiszen az Iparrajziskola néhány szemeszterén kívül csak egy-két homályosan körvonalazható festőtanfolyamon vett részt — mindent maga sajátított el a régi mesterek, a természet és saját kortársainak tanulmányozása révén.

A világhírű fotóművész, Brassai úgy gondolta, hogy éppen a gyermekkori betegség állt Tihanyi művészi zsenialitása mögött.

Csendélet különböző nézőpontokból, Balatontipp

Ettől kezdve a világot felfokozott élességgel és airsoft rossz látás nézte, és ez meglátszik egész festészetén. Kétség kívül befolyással volt rá Gauguin, El Greco és elsősorban Cézanne, továbbá a kubizmus és a fauve-ok irányzata, de látásmódjának eredetiségét ezek nem változtatták meg. A festők városában — az első nyár Nagybányán Tihanyi édesapja, a Balaton kávéház még Teitelbaum Józsefként anyakönyvezett tulajdonosa azt szerette volna, ha fia veszi át tőle a családi vállalkozás karate gyenge látással. A tehetős apa álma hamar szertefoszlott a hamar jött betegség következményeként, így ettől fogva lelkesen támogatta gyermeke korán kibontakozó művészi érdeklődését.

A megzabolázhatatlan, öntörvényű fiú azonban hamar kilépett a formális oktatás béklyóiból, helyette inkább a kávéházat látogató fiatal festők tanácsára hallgatva nyarán vonatra ült és elutazott Nagybányára.

Döntésében minden bizonnyal szerepet játszottak azok csendélet különböző nézőpontokból budapesti kiállítások, amelyeken megismerhette a művésztelep vezető mestereinek munkáit, sőt a francia közelmúlt legmodernebb törekvéseit is. Biztosak lehetünk benne, hogy Tihanyira reveláló hatást gyakorolt a Nemzeti Szalon májusában megrendezett, korszakos jelentőségű Gauguin-kiállítása, amely gyökerestől forgatta fel a hazai kulturális életet.

a jobb szem látásélessége

A művész- és gyűjtőkörökben valóságos szenzációt okozó tárlat fő attrakcióját Paul Gauguin hatvannégy alkotása jelentette, de néhány festmény és rajz erejéig Cézanne, Louis Valtat, Maurice Denis vagy éppen Emile Bernard, sőt Matisse művészete is bemutatásra került. Tegnap már láttam.

kézzsibbadás; homályos látás

Éppúgy megállít, éppúgy megihlet, mint a reneszánsz bármelyik nagy mestere. Már ezen a nyáron együtt dolgozott többek között Galimberti Sándorral, Perlrott Csaba Vilmossal és Bornemisza Gézával, akik valamennyien a francia modern művészet bűvkörében élve Párizs és Nagybánya csendélet különböző nézőpontokból osztották meg idejük nagy részét.

Nem véletlen tehát, hogy az es év végén Tihanyi is elérkezettnek látta az időt, hogy hosszabb időre a francia fővárosba költözzön.

A modern művészet fővárosában — Párizs varázsa A nagybányai hónapokat követő párizsi utazást sűrű homály fedi.

Csendélet cserepes virággal, kancsóval és citromokkal, 1909

A modern művészet fővárosába érkező fiatal festő mintha teljes magányban alkotott volna: barátai és kollégái nem tesznek említést a vele való esetleges találkozásokról, sőt láthatóan ő is bajban volt, amikor évtizedekkel később datálni kellett e stílusformáló utazást.

Az végétől a következő év tavaszáig tartó tanulmányút festményei csupán a közelmúltban bukkantak elő, s azt mutatják, hogy Tihanyi az itt töltött hónapokat — persze az obligát, bohém lumpolás mellett — egyetlen festői probléma minél tökéletesebb megoldásának szentelte.

mennyibe kerül a myopia műtét

Bár írott forrás nem támasztja alá, a fennmaradt képekből az valószínűsíthető, hogy a Szajna bal partján, a Petit Pont és a Pont Saint-Michel között húzódó utca, a Quai Saint-Michel egyik házában bérelt lakást — ha nem is itt lakott, festőállványát időről-időre itt állította fel. Az —8-as párizsi utazásról ugyanis mindössze négy olyan festmény maradt fent, amelyek erős rálátásban, felülről rögzítették a rakpart és a folyó egy-egy olyan részletét, amely kizárólag ebből a nézőpontból tárulhat fel.

A négy festményből a Pont Saint-Michelt ábrázoló két kompozíció az elmúlt évek magyar aukciós piacának abszolút sztárjává vált: soha előtte és azóta ilyen sikert nem ért el modern magyar műalkotás.

A művészi munka ezekben a hónapokban mindannyiuk közül Tihanyinak ment a legjobban: egy sor pazar tájkép mellett ekkor festette meg a most vizsgált képet, egész életműve legszebb csendéletét, amelyhez csupán a szintén ebben az esztendőben festett Sárgaterítős csendélet mérhető. Bár a most bemutatott kompozíció csupán szűk kivágatot mutat a környező enteriőrből, a karakteres részletek, elsősorban a kék színű fal miatt mégis könnyen azonosítható a helyszín: a kép Nagybánya bányásznegyedének egyik házában készült.

helyes látás mennyit

A városnak ez a korábban kicsit lenézett szeglete az utáni néhány esztendő alatt szinte kultikus jelentőségre tett szert az ide látogató művészek életében. Az élénk színekre festett bányászházak lenyűgöző együttese és a benne élő csendélet különböző nézőpontokból romlatlan, természetközeli egyszerűsége ugyanúgy élénk vonzerőt gyakorolt a nagyvárosokból, elsősorban a nyüzsgő Párizsból és Budapestről érkező festőkre, mint Gauguinre új, Csendes óceáni lakhelyének trópusi miliője és egzotikus őslakosai.

A negyed leghíresebb része, a Veresvizi utca rendkívül népszerű lett a század első éveiben. A festők általában nem az előkelő, de persze jóval drágább szállodákban vagy belvárosi vendégházakban, hanem itt, a Zazaron túli bányásznegyedben kerestek maguknak szállást.

Kék, sárga, piros, zöld … Gauguin, Tahiti Nagybánya — ez jár a fejembe, amikor a vonatom lassú döcögéssel kiindul az állomásról Tetszett nekik a minden gátlástól mentes, tompítatlan kolorit szabadságot sugárzó áradása, érezték a rokonságot, amely saját képeik robbanó vizuális ereje és ezek között a puritán és rusztikus enteriőrök között fenn állt.

Tihanyi több ekkor született alkotása, így az Ady Endre tulajdonába került, ban festett Nagybányai szobabelső Van Gogh A hálószoba című világhírű festményéhez hasonlóan természetesen sokkal több, mint egy tetszetős enteriőrkép. Ahogy minden szoba, lakójának rejtett önarcképe is: tanúskodik ízlésről, szokásokról, szépérzékről és rendszeretetről, nem csendélet különböző nézőpontokból, mint a belső ösztönös kivetülése — csendélet különböző nézőpontokból, letapogatható jellemrajz.

A tárgyak határát a tér szabja meg, amelyhez alkalmazkodnak. Ezen alkalmazkodás következtében az objectumnak nincs szorosan megszabva a határa. A most bemutatott csendéleten azonban Cézanne precízen szerkesztő, a háromdimenziós teret autonóm módon, a kép vizuális rendjének alárendelve kezelő komponálását a francia fauve-ok inspirációjára utaló expresszív festői gesztusok élénkítik.

Gondolod, hogy ismered Fabergét, Monet-t és Jackson Pollockot? Fedezze fel, mennyit tud igazán életükről, inspirációiról és műalkotásairól.

Így a kép nem annyira az univerzumot kormányozó erők tökéletes és könyörtelen logikáját, a megváltoztathatatlanság és szilárdság cézanne-i rendjét jeleníti meg: mindezt átszínezi az alkotói temperamentum nehezen kordában tartott szertelensége.

Ráadásul Tihanyi e képén mintha sportot űzne a tériviszonylatok minél gazdagabb ábrázolásából. Az ábrázolás több, vertikálisan elmozdított nézőpontot egyesít, mindezt olyan módon, hogy áramló, sőt örvénylő összhatás jön létre az erővonalak között. A lüktető, áramló térhatást tovább bonyolítja a szokatlanul magas nézőpont, valamint a tükör és az ablak kompozícióba emelése.

Balatontipp

Tihanyi mindent bevetett, hogy a térhatást maximalizálja: a néző nem csupán látja a motívumokat, de rálát a tárgyakra, belát a kerámiák száján, csendélet különböző nézőpontokból az ablakon, sőt a tükör segítségével mögé is lát az ábrázolt tárgyaknak. Robbanó színek A több mint egy évszázados szennyeződések eltávolítása után egyértelműen megállípítható, hogy a Csendélet cserepes virággal, kancsóval és citromokkal az egész magyar fauvizmus legszínpompásabb csendélete.

A komplementerekből szőtt ragyogó kolorit kék-vörös-zöld-sárga hangsúlyait a terítőn és az ablakban megjelenő rózsaszín foltok egészítik ki pazar együttessé.

Olvassa el is