Hang artikulációs és akusztikai szempontból.

A magyar nyelv | Digitális Tankönyvtár Hang artikulációs és akusztikai szempontból

Akusztikum[ szerkesztés ] A hallószervünkkel felfogott és hangzási emlékképekben elraktározott hangsajátságok összességét szokás a hangtanban akusztikumnak nevezni. Az élőszóbeli kommunikáció során figyelmünk a nyelvileg kódolt közléstartalom megértésére irányul, míg a hangzásról csak globális benyomásokat szerzünk. A hangzás akusztikus összetevőit szubjektív érzékeléssel és megfigyeléssel — a beszédfolyamat rendkívül nagy sebessége és bonyolult szerkezeti felépítettsége miatt — nem lehet objektívan és részletekbe menően megállapítani, ezért a beszéd egészének hangzásáról nyert benyomásokra támaszkodva, többnyire metaforikus kifejezésekkel jellemezzük a hangzást, az akusztikumot.

hang artikulációs és akusztikai szempontból vonallátási teszt

A beszéd hangzási jegyeinek az összességére is használják. A beszédszervek tüdőlégcsőgégehangszalagoktoldalékcsőgaratorr- és szájüreg működésükkel hangjelenséget produkálnak, amelyet egy hangforrás és egy szűrőrendszer együttes tevékenysége hoz létre.

Fizikai értelemben tehát a beszéd a hangrezgés paramétereivel írható le. A rezgés valamilyen rugalmas közeg hangforrás egyensúlyi helyzetének ingadozása, amely egy szilárd, cseppfolyós vagy légnemű közegben terjed. A hang keletkezésének három feltétele van: 1, energiaforrás, 2, hangforrás, 3, rezgést átvevő közeg. Az a sebesség, amellyel a rezgés valamely vivőközegben terjed, a rezgés terjedési sebessége.

Artikulációs fonetika – Wikipédia

A rezgések fizikailag három mennyiségi jellemzővel írhatóak le: a frekvenciával, az intenzitással és az időtartammal. A frekvencia azt jelzi, hogy adott időegység alatt hányszor ismétlődik meg az egyensúlyi helyzetből való kitérés és az oda való visszatérés, azaz a periódus.

A periódus vagy ciklus tehát az az időtartam, ami alatt egy teljes rezgés végbemegy.

hang artikulációs és akusztikai szempontból balról romlott a látás

Az időegység, amellyel a rezgés szaporaságát mérjük, 1 másodperc sa frekvencia tehát az 1 másodperc alatti periódusok száma. Mértékegysége: Hertz Hz. Az időtartam az az időmennyiség, amely a rezgés felépülésétől a lecsengéséig eltelik. Mértékegysége a másodperc sgyakrabban század- cs és ezredmásodperc ms.

hang artikulációs és akusztikai szempontból a látás jelentésének jelentése

Az időtartam alapján megkülönböztetünk ms-nál rövidebb hanglökéstms és 1 s közötti rövid idejű hangot, valamint tartós hangot, amely az 1 s-nál hosszabb időbeli lefutású hangok neve.

Rezgésfajták[ szerkesztés ] Rezgésfajtákat tekintve megkülönböztetünk egyszerű és összetett rezgéseket. A legegyszerűbb mozgást végző rezgés az, amelyik a szinuszfüggvény törvényszerűségeit követi, grafikus képe a szinuszgörbe alakját veszi fel. A fül az ilyen rezgés által keltett hangot tiszta hangnak hallja.

Tartalomjegyzék

A tiszta hang amplitúdója és frekvenciája az idő függvényében nem változik. Benne a legkisebb frekvenciájú rezgésösszetevő neve alaprezgés vagy alaphang, ennek frekvenciája az alapfrekvencia F0a többi összetevő neve pedig felhang vagy felharmonikus, amelyek az alaphangtól való távolságuk alapján indexszámot kapnak.

963Hz + 852Hz + 639Hz - Miracle Tones - Activate Pineal Gland - Open Third Eye - Heal Heart Chakra

Attól függően, hogy mennyire aperiodikus a zöreja zeneibb és a zörejesebb típusú hangok között a fokozatok egész skálája létezik. Az abszolút zörej az, amelyben az összes hallható frekvencia hozzávetőlegesen azonos amplitúdóértékkel van jelen. Ennek a neve fehérzajamelyet a hangtechnikában mérésre használnak.

hang artikulációs és akusztikai szempontból hogyan lehet visszaszerezni az elveszett látást

Hangszínképelemzés[ szerkesztés ] Hangszínképelemzéssel a beszédhangok akusztikai szerkezetét részletesen lehet vizsgálni. A spektrográf részei a következőek: 1 hangrögzítő, 2 szegmentátor, 3 akusztikus szűrők, 4 kiíró. Fourier-sorfejtés segítségével minden összetett hang felbontható az őt alkotó tiszta hangokra, az eredmény pedig a hangszínkép spektrum. Ez az összetett hangot alkotó rezgéseknek és az ezekhez tartozó amplitúdóknak az együttes ábrázolása, amely megadja, hogy az összetevő rezgések frekvenciaértékeihez milyen relatív amplitúdóértékek tartoznak, azaz milyen az energiaeloszlás, ami a hangjelenség minőségének közvetlen mutatója.

A hangszínképelemzés lépései: vizsgálati anyag összeállítása, gépi elemzés, mérési adatok feldolgozása. A beszéd néhány általános akusztikai jellemzője[ szerkesztés ] A beszéd energiája a Hz közötti frekvenciasávban a legnagyobb.

Navigációs menü

A magánhangzók jellemző formánsai a Hz-es frekvenciasávban helyezkednek el dB-es átlagos intenzitással, a zöngés mássalhangzók jellemző részhangjai a Hz-es tartományban találhatók dB átlagos hangerővel, a zöngétlen mássalhangzók jellemző magassági sávja Hz, átlagos erőssége pedig dB. A beszéd átlagos intenzitása 60 dB, ez adja a legjobb érthetőséget. A beszéd frekvenciasávja 60 Hz-től Hz-ig terjed, azonban érthetőség szempontjából még a Hz-es frekvenciának is jelentősége van.

A hasznos frekvenciasáv, ahol a legtöbb információ található, Hz között van. A hangszalagok rezgési képessége Hz közötti frekvenciasávban helyezkedik el.

hang artikulációs és akusztikai szempontból hogy a gonorrhoea hogyan befolyásolja a látást

A fül Hz közötti sávban érzékeli a hangokat, ezt hallástartománynak nevezzük. Az hang artikulációs és akusztikai szempontból található hangokat infrahangnak, míg az fölötte lévő tartományba eső hangokat ultrahangnak nevezzük.

A fül időállandója: ms, beállási állandója: ms. Az akusztikai elemzés lehetséges Rezonátoros elemzés interferenciás elemzési móddal, grafikus módszerrel, elektroakusztikai elemzéssel illetve lehetőség van rá a beszédhangok szintézise során.

Puszta hallással az akusztikai elemzés hang artikulációs és akusztikai szempontból lehetséges.

  1. Artikulációs fonetika – Wikipédia
  2. A magyar nyelv | Digitális Tankönyvtár Hang artikulációs és akusztikai szempontból

Olvassa el is