Logopédikus munka látássérült gyermekekkel

logopédikus munka látássérült gyermekekkel

Gyógypedagógia alapképzési BA szak bemutatása Mi a képzésünk célja?

Alapképzés

Olyan gyógypedagógusok képzése, akik rendelkeznek a gyógypedagógia és határtudományai orvostudomány, pszichológia, pedagógia, szociológia korszerű ismereteivel és mindazzal a szakterületi és gyakorlati tudással, melyet felhasználva képesek segítséget nyújtani a fogyatékos emberek számára, az ő fejlesztésük, rehabilitációjuk és társadalmi integrációjuk érdekében.

Képesek választott szakirányukon, szakirányaikon a sérült, fogyatékos, akadályozott emberek szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára. Kinek a jelentkezését várjuk?

Olyan leendő hallgatók jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a sérült, fogyatékos, akadályozott emberek és a számukra biztosítandó segítségnyújtás lehetőségei iránt, akik jó kommunikációs, szociális és kreatív képességekkel, készségekkel, valamint együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, felelősségtudattal, önismerettel rendelkeznek, és magas szintű szakmai felkészítésben szeretnének részt venni.

  1. A myopia 13 fogyatékosság lehetséges
  2. Az emberi agy látása
  3. Üljön le kilátás

Az egyéni lehetőségekhez és szükségletekhez leginkább illeszkedő szakirányok megtalálása érdekében javasolt gyorsan javítsa a látást otthon a képzés megkezdése előtt a személyes konzultáció a szakirány-felelősökkel és a szaktanszékek munkatársaival, annak érdekében, hogy a jelentkező tanulmányai és karrierútja optimálisan alakulhasson és a hallgató minden szükséges támogatást megkaphasson tanulmányai folytatásához. A kari fogyatékosügyi koordinátor: Kovács Johanna és dr.

Fazekas Ágnes Sarolta.

A vak gyerekek is játszanak, de még hogy! – A Vakok Óvodájában jártunk

Elérhetőség:: Budapest, Ecseri út 3. Milyen ismereteket sajátíthatsz el? Az első két év alatt a különböző tudományterületek alapismereteinek pl.

logopédikus munka látássérült gyermekekkel

Főbb tantárgyak: fejlődés- és neveléslélektan, személyiség- és szociálpszichológia, fejlődéstan, gyógypedagógiai pszichodiagnosztika. A képzés második felében a választott szakirány ok nak megfelelő szakterületi és szakirányú ismeretek elsajátítása történik, nemcsak elméletben, hanem számos szakmai gyakorlaton keresztül egyaránt. Főbb tantárgyak: gyógypedagógia-történeti, szakkórtani, szakpszichológiai ismeretek, gyógypedagógiai diagnosztika, pszichodiagnosztikai eljárások, a gyógypedagógus szakma és szakterületeinek gyakorlati, módszertani ismeretei; oktató, nevelő, fejlesztő, segítő terápiás eljárások módszertana.

Milyen szakirányok közül választhatsz? Autizmus spektrum pedagógiája A szakirány az autizmussal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, fejlesztési tervek kidolgozására, a gyógypedagógiai feladatok ellátására készít fel az egészségügy, korai fejlesztés, oktatás valamint a szociális intézmények színterein.

logopédikus munka látássérült gyermekekkel

Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája A szakirány a korai fejlesztés, a speciális óvodai és iskolai nevelés, oktatás színterein biztosított gyógypedagógiai segítségnyújtásra, az értelmileg akadályozott és halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok, felnőttek nevelésére, oktatására, fejlesztésére, egyéni és csoportos fejlesztő valamint terápiás foglalkozások irányítására készít fel. Hallássérültek Pedagógiája A szakirány a csecsemő- gyermek- ifjúkorú, és felnőtt hallássérültek szakszerű gyógypedagógiai ellátására készít fel, a végzett szakemberek speciális óvodai, iskolai nevelési és differenciált oktatási feladatokat látnak el, illetve a hallássérült felnőttek rehabilitálását végzik.

Látássérültek Pedagógiája A szakirány a látássérülés felismerésére, a látássérült gyermekek korai gondozására, fejlesztésére, speciális óvodai és iskolai nevelésére, oktatására, valamint látássérült felnőttek foglalkoztatására és komplex rehabilitációjára készít fel.

Gyógypedagógus

Logopédia A szakirány a hang- beszéd- nyelvi és kommunikációs zavarokban, a specifikus tanulási zavarokban és a gyermekkori nyelészavarokban érintett személyek logopédiai ellátásához tartozó prevenciós, diagnosztikai, terápiás és rehabilitációs tevékenységre készít fel.

Pszichopedagógia A szakirány a nehezen kezelhető, személyiség- viselkedés- és teljesítményzavarokkal küzdő gyermekek, fiatalok, felnőttek oktatására, gyógyító nevelésére, gondozására, társadalmi beilleszkedésük elősegítésére készít fel.

logopédikus munka látássérült gyermekekkel

Szomatopedagógia A szakirány a mozgáskorlátozottság felismerésére, a mozgáskorlátozott valamint halmozottan fogyatékos gyermekek korai gondozására, fejlesztésére, óvodai és iskolai nevelésére, oktatására, foglalkoztatására és mozgásnevelésére készít fel. Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája A szakirány a tanulásban akadályozott — enyhén értelmi fogyatékosnak minősítettek, logopédikus munka látássérült gyermekekkel nehezen tanuló — gyermekek speciális nevelési szükségleteinek logopédikus munka látássérült gyermekekkel, gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás és prevenciós feladatok ellátására készít fel.

Hol tanulhatsz tovább a BA képzés után? A BA képzés végeztével az alábbi mesterképzési szakokon van lehetőség továbbtanulásra: gyógypedagógia mesterképzési szak, interkulturális pszichológia és pedagógia mesterképzési szak, neveléstudományi mesterképzési szak.

Olvassa el is