Operatív elképzelés a fejlődésről.

operatív elképzelés a fejlődésről

Operatív elképzelés a fejlődésről. BME Management Szakkollégium

Bevezető A szegénység felszámolása és a fenntartható fejlődés megvalósítása olyan alapvető globális kihívások, amelyek kihatnak a jelenlegi és jövőbeli nemzedékekre, és egész bolygónk jövőjére. Ezek a kihívások egyetemesek, kölcsönös összefüggésben vannak, és globális megoldásért kiáltanak. Megoldásuk minden szinten és minden érdekelt fél részéről erős politikai elkötelezettséget és határozott fellépést követel meg. Ezt a programot úgy kell meghatározni, hogy helyt álljon globalizált és összekapcsolt világunkban, mivel az emberi a látás helyreállítása torna segítségével, az egyenlőség és a fenntarthatóság tekintetében a jelenlegi állapotok nem tarthatók fenn.

operatív elképzelés a fejlődésről

Az EU és tagállamai megerősítik elkötelezettségüket az összes partnerrel és érdekelt féllel történő együttműködés iránt, hogy konszenzus jöhessen létre egy új, átalakító erejű utáni menetrendről. Ez a közlemény az EU aktuális állásfoglalásán, vagyis a Tanács E közlemény célja az alapelvek részletesebb kidolgozása, a lehetséges kiemelt területek és lehetséges célkitűzések meghatározása a utáni kerethez, a javaslattétel a kiemelt területek csoportosítására vonatkozó alternatívákra, és egy új globális operatív elképzelés a fejlődésről való felhívás.

Ugyanakkor e javaslatok kellően rugalmasak ahhoz, hogy figyelembe vegyék a nemzetközi egyeztetések alakulását. A közlemény tovább pontosítja az EU és tagállamai megközelítését, figyelemmel arra, hogy a fenntartható fejlesztési célokkal foglalkozó nyitott munkacsoport és a fenntartható fejlődés finanszírozásával foglalkozó szakértői csoport munkájának utolsó szakaszához ért.

BME Management Szakkollégium - Operatív elképzelés a fejlődésről

A közlemény hozzájárul továbbá a következő ENSZ Közgyűlésnek a ben tartandó csúcstalálkozót előkészítő tárgyalások előtti megbeszéléseihez.

A közlemény épít az EU tagállamokkal folytatott megbeszélésekre, továbbá a nemzetközi szinten előterjesztett kulcsfontosságú javaslatokra, ideértve a fenntartható fejlesztési célokkal foglalkozó nyitott munkacsoportban eddig folytatott megbeszéléseket és az érdekelt felekkel folytatott különböző konzultációk eredményét is.

operatív elképzelés a fejlődésről

Az elképzelés és az alapelvek Az EU elképzelése[1] azon a tényen alapul, hogy rendelkezésre állnak a mélyszegénység felszámolását belátható időben lehetővé tevő és a világot fenntartható pályára állító technológiák és eszközök, melyek segítségével ra mindenkinek biztosítható a méltó élet. Megfelelő keret szükséges azonban ezen elképzelés megvalósításához. A keret a célkitűzések és a lefedettség tekintetében globális kell legyen, biztosítva az egyetemes alkalmazhatóságot minden országban, ám meghagyva a nemzeti felelősséget, és figyelembe kell vegye a különböző nemzeti háttereket, kapacitásokat és fejlettségi szinteket.

A keret csak jogokon alapuló és emberközpontú lehet.

Fel kell ismernie és figyelembe kell vennie a szegénység operatív elképzelés a fejlődésről és a fenntartható fejlődésnek az egymást erősítő hatásait. Mindemellett kiegyensúlyozottan kell integrálnia a fenntartható fejlődés három azaz társadalmi, környezetvédelmi és gazdasági dimenzióját.

Egyetemesség és differenciálódás nemzeti feltételek alapján A szegénység felszámolása és a fenntartható fejlődés által támasztott kihívások mind közösek, mivel jelentőségük egyetemes, vagyis minden országot és népet érintenek, beleértve a jövőbeli generációkat, mind pedig globális jellegűek, mivel egy kölcsönösen összefüggő világban sok kihívás együttes fellépést és globális megoldásokat követel meg.

Egy egyetemes és átalakító erejű programot olyan célokra és célkitűzésekre kell alapozni, amelyek az összes országban jelentőséggel és relevanciával bírnak. Ezen túlmenően valamennyi érdekelt félnek szerepet kell vállalnia a megvalósításában.

operatív elképzelés a fejlődésről

A keretnek tükröznie kell a globális helyzet változásait. A millenniumi fejlesztési célok megfogalmazása óta a globális kihívások közötti összefüggés erősebbé vált, és az országok fejlődtek gazdasági, társadalmi és a globális menetrendhez való hozzájárulási képességük szempontjából. Az EU a jövőben is tiszteletben tartja az Tekintettel arra, hogy a közös, de megkülönböztetett felelősségek elve a világméretű globális környezetromlásra korlátozódik, ez az elképzelés nem alkalmas a utáni keretben felmerülő milyen mínusz látvány kihívások kezelésére.

Az EU ugyanakkor készen áll együttműködni partnereivel az egyetemesség és a differenciáció minden országra és a keret teljes hatáskörére való alkalmazásában és annak következményei kapcsán, szem előtt tartva azt, hogy a legkevésbé fejlett vagy egyéb módon veszélyeztetett országok nem maradhatnak le.

operatív elképzelés a fejlődésről

Tehát míg a célok és célkitűzések meghatározása az összes érdekelt feladata, az egyetemes keret megvalósítása során figyelembe kell venni az országonként eltérő jelentőséget és feltételeket, és tiszteletben kell tartani a nemzeti irányelveket és prioritásokat.

Az ilyen differenciációt különböző módokon lehet megvalósítani, ideértve a célok elérésének különböző megközelítések általi megvalósítását, vagy a haladás differenciált mutatókkal történő mérését. Ebben az összefüggésben az e közleményben előterjesztett célkitűzések elősegítik az egyetemesség és a differenciáció gyakorlati alkalmazhatóságát a fenntartható fejlődésre vonatkozó célok tekintetében.

A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban

Végül pedig keretet kell biztosítani a célok elérése érdekében végzett munkához, ideértve a mutatókat is, hogy az összes, különböző fejlettségi szinteken álló országban elinduljanak az egyetemes célok eléréséhez szükséges átalakulások.

Ehhez elengedhetetlen az egyes országok különböző kiindulópontjainak és képességeinek figyelembevétele, valamint a megvalósíthatóság, a felelősség és a mérhetőség biztosítása. Egy átalakító erejű program, amely integrálja a fenntartható fejlődés három dimenzióját és kezeli az új kihívásokat Az új egyetemes keret átalakító erejű kell, hogy legyen, hogy megfelelően reagálhasson az új kihívásokra.

Ide tartozik a globális szinten jelentkező, a millenniumi fejlesztési célok által eddig nem kielégítően rendezett olyan problémákkal szembeni fellépés, mint az inkluzív és fenntartható növekedés, az egyenlőtlenségek, a fenntartható fogyasztás és termelés, a migráció és a mobilitás, a rövidlátás fáj a szemnek méltányos munka, a digitális társadalmi befogadás, az egészség- és szociális védelem, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, az éghajlatváltozás, operatív elképzelés a fejlődésről katasztrófákkal szembeni ellenállóképesség és kockázatkezelés, valamint a tudás és az innováció.

A utáni keretnek biztosítania kell a jogokon alapuló megközelítést is, amely minden emberi jogra kiterjed, és lefedi az igazságszolgáltatást, az egyenlőséget és a méltányosságot, a jó kormányzást, a demokráciát és a jogállamiságot, a békés társadalmakat és az erőszakmentességet. Mivel az éghajlatváltozás egyre erősödő hatást gyakorol mind a szegénység felszámolásával, mind pedig a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kihívásokra, az új keretnek horizontális jellegű kérdésként kell kezelnie az éghajlatváltozást.

A keretnek támogatnia kell és ki kell egészítenie a UNFCCC keretében zajló, az éghajlatváltozással kapcsolatos tárgyalásokat, amelyekkel nem lehet ellentétes.

52014DC0335

A céloknak és célkitűzéseknek kiegyensúlyozott módon kell integrálniuk a fenntartható fejlődés mindhárom dimenzióját és azok kölcsönhatásait. Az összefüggések felismerése és kezelése támogatja egy hatékonyabban integrált és kevésbé széttagolt keret létrejöttét. Komolyabb erőfeszítésekre lesz szükség a politikai összhang megteremtéséhez minden nemzeti, regionális és globális szinten.

  1. A látás gyors korrekciója
  2. Он был критиком, а не революционером.
  3. Он удивлялся тому, как устная речь вообще выжила, не находя себе употребления, но позднее обнаружил, что люди Лиса очень любили пение и вообще все виды музыки.
  4. Элвин остановил корабль среди руин у края озера, и картина запустения вызвала тоску в его душе.
  5. A látómező regisztrálásának sémája

Elszámoltathatóság Az elszámoltathatóság, az átláthatóság és az előrehaladás hatékony ellenőrzése a jövőbeli keret alapvető követelményei. Az új keretnek tartalmaznia kell olyan intézkedéseket, amelyek jelentősen javítják az emberek képességét az őket érintő politikai döntéshozatalban való részvételre, és az előrehaladás szempontjából elszámoltathatóvá teszik a kormányokat és egyéb szereplőket.

A megfelelő szabályok és intézmények létrehozása kulcsfontosságú ebben a tekintetben.

  • Látásvakság gyengénlátás
  • Fodor István Dsc.
  • Хилвар указал на озеро.
  • EUR-Lex - DC - HU
  • A látásélesség normája életkor szerint

Az elszámoltathatóság fogalmába tartozik még a megvalósításra vonatkozó nemzeti és nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítése a megfelelő szakpolitikák végrehajtása, a pénzügyi források hatékony felhasználása és az emberek életének tényleges és érezhető javulása révén.

Az új keret lehetőséget nyújt a legmagasabb politikai szinten jóváhagyott és támogatott olyan globális mechanizmus kidolgozására is, amely biztosítja a nemzeti kormányok és más szereplők - ideértve a magánszektort is - elszámoltathatóságát a keret megvalósítása tekintetében, továbbá lehetővé teszi az előrehaladás szigorú ellenőrzését, az intézkedések felgyorsítását és további szükséges intézkedések meghozatalát is.

A civil társadalom, a helyi önkormányzatok és a magánszektor kulcsszerepet kell, hogy játsszon az intézkedések és az elszámoltathatóság biztosításában.

Navigációs menü Operatív elképzelés a fejlődésről. BME Management Szakkollégium Szakmai terület[ szerkesztés ] Az MSZK képzési rendszerének operatív működésével és folyamatos fejlesztésével foglalkozik, továbbá a projektek szakmai programjának minőségbiztosításáért felel.

Az átláthatóság megteremtése jelentős mértékben függ az előrehaladás ütemére vonatkozó adatok és információk gyűjtésétől, közzétételétől, értékelésétől és könnyű hozzáférhetőségétől mind nemzeti, mind pedig nemzetközi viszonylatban. Mindez megkívánja az előrehaladás, a kötelezettségvállalások és a megvalósítás rendszeres ellenőrzését egy szilárd intézményrendszeren belül, valamennyi érdekelt fél bevonásával.

operatív elképzelés a fejlődésről

Ez pedig hatékony adatgyűjtést és elemzést feltételez a tudományos közösség és az egyes országok nemzeti statisztikai hatóságai részéről. Annak érdekében, hogy senki se maradjon le, gondoskodni kell a megfelelően bontott adatok gyűjtéséről.

Kiemelt területek és célok a szegénység felszámolása és a operatív elképzelés a fejlődésről fejlődés megvalósítása terén 1.

operatív elképzelés a fejlődésről

Olvassa el is