Nap és látási rend

nap és látási rend

nap és látási rend

JogSzerviz szakértője összeszedte a legfontosabb, következő tanévre vonatkozó információkat. Ebből adódik, hogy a tanítási napok száma száznyolcvanegy nap — fejtette ki dr. Bálint Boglárka.

nap és látási rend

Ez alól kivétel a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumok, ahol a tanítási napok száma százhetvenkilenc nap lesz, míg gimnáziumban és szakiskolában száznyolcvan nap lesz a tanítási napok száma. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap a középfokú iskolákban Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját - a tanítási év első és utolsó hetének keretében — ugyanakkor az igazgató határozza meg.

Az első félév Az iskolák Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg.

nap és látási rend

Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok A tanítási évben az iskolákban a nevelőtestület pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolában és az alapfokú művészeti iskolában hat, míg a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét tanítás nélküli munkanapot határozhat meg.

Tartalomjegyzék

Szakgimnáziumban ez a szám nyolc munkanapra emelkedik. A tanítás nélküli munkanapok közül egynek a programjáról az iskolák diákönkormányzata jogosult dönteni, a nevelőtestület véleményének kikérésével. Egy nap pedig kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

nap és látási rend

A téli szünet A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap pedig Érettségik Az őszi érettségi szezon a nemzetiségi nyelvi és irodalmi írásbelikkel kezdődik Az írásbeli vizsgák egészen október ig tartanak.

Az emelt szintű szóbeli érettségiket A tavaszi érettségik a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli vizsgáival kezdődnek Az írásbeli vizsgák egészen május ig tartanak.

nap és látási rend

Az emelt szintű szóbeli vizsgákra Felvételi eljárások Az iskolák első évfolyamára a tanköteles tanulókat A középiskolai felvételeikkel kapcsolatosan az iskoláknak A központi felvételi vizsgára nap és látási rend A központi írásbeli felvételit Az eredményekről február 7-ig értesítik a tanulókat.

A szóbeli vizsgákat A középiskolai beiratkozás pedig

nap és látási rend

Olvassa el is