Szkopikus nézet,

szt jelentése - Tudományos és Köznyelvi Szavak Magyar Értelmező Szótára

zsoltárok a látásért

Vizuális kultúra rovat Szöveg: W. Mitchell Amikor az Art Bulletin felkért, hogy írjak valamit az interdiszciplinaritásról, könnyű feladatnak tűnt. Már csak azért is, mert már tizenhét éve szerkesztek egy interdiszciplináris kritikai és elméleti, humán- és társadalomtudományi folyóiratot.

Ez a fordulat érinti a kritikai elméletet, a filozófiát, az identitás-formálás, a szexualitás és a másság politikai diskurzusait, valamint a tudatalattit is, miközben a vizuális tapasztalat kulturális konstrukciójára fókuszál a mindennapi életben éppúgy, mint a médiában, valamint annak különböző típusú reprezentációiban és a vizuális művészetekben.

Szám tartalom

Ez egy olyan projekt, amely igényli a párbeszédet a művészettörténészek, a filmkritikusok, az optika technikusai és teoretikusai, a fenomenológusok, a pszichoanalitikusok és az antropológusok között. A vizuális kultúra kutatás röviden és velősen egy interdiszciplína, a diszciplináris programok közötti párbeszéd és összetartás helye. Az elnevezés talán nem több, mint valami másnak az eufémizmusa, egy kifejezés, amely lehetővé teszi, hogy jó érzéssel gondoljunk arra, amit csinálunk, és egyúttal elkerüljük, hogy túlságosan is precízen gondolkodjunk róla.

Az az érzésem, hogy a kifejezés az es évek alapítványi zsargonjában különösen az NEH-nél 3 bukkant fel mint a politikailag és elméletileg egyaránt merész kutatások feminista kritika, média- és tömeg kultúra kutatás, dekonstrukció, szemiotika, marxista kritika és pszichoanalízis fedőneve. Semleges, sőt tiszteletreméltó rubrikát biztosított, az álcázás egy fajtáját, amely megkülönböztethetetlenné tette ezeket a kutatásokat a politikailag és elméletileg nem különösebben merész tudományos munkától.

Új olvasatokat lehetett például produkálni műtárgyakról; a vizualitás dekódolása, lefordítása, megfejtése, leírása kivitelezhetőnek tűnt. Az biztos, hogy jó, ha van egy diszciplínánk, vagy egy diszciplínán belül dolgozunk, de csak még jobb lehet, ha egynél több szkopikus nézet uraiként interdiszciplinárisak vagyunk.

Az interdiszciplinaritás röviden lehetőséget ad arra, hogy szkopikus nézet picit merésznek, sőt transzgresszívnek tűnjünk, de azért ne legyünk túlságosan azok.

По короткой винтовой лестнице они поднялись на плоскую крышу здания. Отсюда можно было видеть все селение, и Элвин прикинул, что число домов в нем близко к сотне. На некотором расстоянии деревья уступали место обширным лугам, где паслись животные нескольких видов. Для Элвина они были загадкой: большинство было четвероногими, но некоторые имели по шесть или даже по восемь ног. Серанис ждала их в тени башни.

Elég régóta a levegőben van ahhoz, hogy szabályos opciónak, sőt diszciplínának tűnjön a tudomány akadémiai szerkezetében. Az Egyesült Államokban minden korszerű egyetem büszke arra, hogy elkötelezett az interdiszciplináris kutatás és képzés iránt. Intézeteket, tanácsadó testületeket, konzorciumokat, együttműködési csoportokat és workshopokat hoznak létre, hogy előmozdítsák a diszciplínák közötti párbeszédet.

A vizuális szkopikus nézet kutatás éppen most intézményesül az amerikai akadémián kutatási területként és interdiszciplináris képzési kezdeményezésként egyaránt; tudok programokról és kurzusokról a Cornellen, a Harvardon, Rochesterben, az Irvine-on, Santa Cruzban és Chicagóban is. Amikor egy reményteljes graduális hallgató először azt a kérdést teszi fel nekem a chicagói egyetemen, hogy támogatjuk-e az interdiszciplináris kutatást, akkor biztos lehetek abban, hogy az interdiszciplinaritás kategóriája intézményesült.

A kérdésre tehát tanácsos igennel válaszolni.

Critical Inquiry 24 Summer no. A szexualitás inkább a hatalmi viszonyok rendkívül telített kereszteződési pontja, férfiak és nők, fiatalok és öregek, szülők és gyerekek, nevelők és tanítványok, papok és hívők, a közigazgatás és a lakosság között. A tudás akarása.

Vagy legalábbis soha sem éreztem, hogy büszkeségre adhatna okot az interdiszciplinaritást munkám vagy munkánk meghatározó jellemvonásának tekinteni. Éppen ellenkezőleg, megszokott reakcióm inkább a fokozódó szégyen lett a növekvő számú szkopikus nézet előtt, amelyekben egészen biztosan inkompetensnek éreztem magam.

Magyarország legnagyobb ingyenes internetes értelmező szótára

Vagy lehet valaki perverz módon szemérmetlen és visszataszító, nyilvánosan alávetve magát keményebb fejű kollégái diszciplináris büntetésének. Bárki, aki olvasta legutóbbi könyvem 8 köszönetnyilvánításait, tudni fogja, hogy ez volt az én általános stratégiám a diszciplináris és az interdiszciplináris felelősségre szkopikus nézet elkerülésére egyaránt.

myopia vitamin csepp

Ha diszciplínákhoz érkeztem, az volt a mottóm, hogy majd csak boldogulok valahogy egy kis baráti segítséggel. Ha a diszciplína kollektív technikai, társadalmi, tudományos stb. Amikor a tigrisek túl gyakran törnek be a templomba és szentségtelenítik meg az oltárt, akkor megjelenésük hamarosan a szentesített rituálé része lesz.

Mindazonáltal ott van a rutin vagy a rituálé rögzülése előtti pillanat, a káosz vagy a csoda pillanata, amikor egy diszciplína, a dolgok egy bizonyos intézésének módja, kényszeredetten feltárja az emberi látás szerepe a képfeldolgozásban maga alkalmatlanságát. Ez az a pillanata az interdiszciplinaritásnak, ami mindig is érdekelt engem. Néhány kritikus Edward Said jut eszembe úgy vált interdiszciplinárissá, hogy népszerű lett és megcélzott egy olyan rövidlátás 10, amely nem korlátozza magát egyetlen diszciplínára, sőt akadémiai értelemben talán semmilyen diszciplínára sem.

Mások Jacques Lacan lehetne jó példa olyan mélyre hatoltak tudományterületük praxisába, hogy szkopikus nézet annak határait, s a lökéshullámok más diszciplínákat is elértek, sőt még a közélet különböző szintjeire is eljutottak. Minden attól függ tehát, hogy miféle interdiszciplinaritásról beszélünk — hogyan közvetíti az a közéleti és a professzionális diskurzusokat, célja-e, hogy reprodukálja magát új diszciplináris formában vagy megelégszik azzal, hogy egy ad hoc vagy átmeneti momentum legyen.

Filológiai Közlöny – LI. évfolyam – 2005.

A felülről lefelé modell a tanulás? Ezt talán a filozófia és a kritikai elmélet szkopikus nézet példázhatná a teória és a praxis utópikus egyesítése iránt, vagy a szemiotika álma, hogy a kultúra tanulmányozásához semleges és univerzális metanyelvet dolgoz majd ki.

  • К концу трапезы за пределами их маленького освещенного мирка стало уже совершенно темно, и на самой границе света и тьмы Олвин заметил какие-то движущиеся тени -- это обитатели леса выползали из своих дневных укрытий.
  • sztereó jelentése - Tudományos és Köznyelvi Szavak Magyar Értelmező Szótára
  • Элвин вспомнил знаки доброты, полученные им от родителей за все эти годы - их оказалось гораздо больше, чем поначалу представлялось.
  • Interdiszciplinaritás és vizuális kultúra kutatás – Magyar Építőművészet
  • Хилвару было их жаль, хотя он и понимал, что они не испытывают ни малейшей нужды в сочувствии.
  • Fórum rövidlátásom van
  • Что бы ни случилось, я целиком и полностью доверяюсь Центральному Компьютеру и силам, которые подвластны ему во имя процветания Диаспара.

Az alulról-felfelé szkopikus nézet ezzel szemben üzleti alapokon bontakozott ki a lehetőségekre és az eshetőségekre adott válaszként a maga teljes valójában. A társadalmi nemi szerep gendera szexualitás és az etnikumok kutatása például szükségszerűen interdiszciplináris a releváns megközelítések és a témák sokszínűsége adottde egyúttal diszciplináris is, mivel az őket kiszorító vagy éppen energiáikat elnyelő intézményes erőkkel szemben ki kell hasítaniuk a maguk tudományos terét, illetve kollektív memória-mechanizmusait.

Manapság a kritikai kultúrakutatás tekinthető az alulról-felfelé modell legátfogóbb formájának. A kritikai kultúrakutatás az amerikai akadémiai életben bukkant fel, mint hegemónia-ellenes marketing stratégia számos különböző intellektuális vállalkozás számára, amelyek a politika, az identitás, a média és a kritikai elmélet körül rendeződtek el.

A kritikai kultúrakutatás lehetne az a rettenetes igazság, amely hosszú ideig az interdiszciplinaritás eufémizmusa mögött rejtőzött. Hogyan illeszkedhet akadémiai formációként a vizuális kultúra kutatás a tudás hivatalos és tudományos struktúrájába? A nyelvészet diszciplína; az angol tanszék; a filmelmélet gyorsan intézményesülő új diszciplína; az összehasonlító irodalomtörténet kutatási terület; a kritikai kultúrakutatás akadémiai mozgalom.

A művészettörténet mindmáig diszciplína. A kritikai kultúrakutatás vizuális frontvonala?

ülés a látáshoz

Új szcientizmus, amely szkopikus nézet szerint kidolgozza szkopikus nézet vizualitás egészének lingvisztikáját vagy szemiotikáját? Új esztéticizmus, amely elmozdítja a kritikai kultúrakutatást a jelektől és a jelentésektől az érzetek, az érzékek, az érzések és az affektusok felé? Hol húzódnak a vizualitás politikumainak határai? Kiterjesztheti-e a művészettörténet a maga horizontját nem csupán a műalkotás szféráján, hanem a képeken és a vizuális tárgyakon is túlra a vizualitás praxisáig, a nézés és a nézettség különféle módozataiig, melyekből összeáll az emberi vizualitás világa?

Vizuális kultúra kutatássá válhat a művészettörténet? Talán szükségtelen mondani, hogy nincsenek kidolgozott válaszaim ezekre a kérdésekre, de van néhány ötletem. Először is be kell vallanom, hogy szerintem nem lenne szerencsés, ha a vizuális kultúra kutatás túl gyorsan, vagy akár egyáltalán intézményesülne. A feminizmustól, a gender tanulmányoktól, valamint a faji és etnikai kutatásoktól eltérően nem politikai mozgalom, és még csak nem is akadémiai jelenség, mint a kritikai kultúrakutatás.

háttérkép a szeme elől

A vizualitásnak a fajtól, a társadalmi nemi szereptől vagy az osztálytól eltérően nincs veleszületett politikuma. A nyelvhez hasonló médium, amelyen keresztül utat talál a politikum valamint az identifikáció, a vágy és a társadalmiság.

A fantazmagória, miszerint a képek és a vizualitás korunk meghatározó politikai erői, valójában azon kollektív hallucinációink egyike, amelyeket a vizuális kultúra kutatás vizsgálhat, de nem alapvető axiómája magának a vizuális kultúrának. Ők, a teremtők meghajolnak teremtményeik előtt. Szabadítsuk meg őket kiméráiktól, ideáiktól, dogmáiktól és képzeletbeli létezőiktől, melyek igája alatt görnyedeznek. Ez az, amiért a vizuális kultúra kutatás legjobb pillanataiban nem csupán a kritikai kultúrakutatás feltételezve, hogy tudjuk mi az, meg hogy merre tart, stb.

A kritikai kultúrakutatást marxizmustól örökölt képromboló retorikája, valamint bizalma a nyelvészeti és diszkurzív modellekben valamelyest elszakítja a vizuális kultúra kutatástól, amely a vizuális képek bűverejére alapoz, s így türelmesen odafigyel a vizuális élmények teljes skálájára az alantas hétköznapi képektől a mindennapi vizuális praxison át az esztétikai élvezet és gyötrelem?

Nem szkopikus nézet tagadni, hogy a vizuális kultúra kutatás mélyen lekötelezett a feminizmusnak, a szkopikus nézet és etnikai kutatásoknak, a kritikai elméletnek, a kritikai kultúrakutatásnak és más tudományos mozgalmaknak. Egyszerűen nem létezne ezek nélkül.

De nem létezne pszichoanalízis, szemiotika, nyelvészet, irodalomelmélet, fenomenológia, esztétika, antropológia, művészettörténet és filmelmélet nélkül sem; ezek más értelemben véve diszciplínák, amelyek elméleti tárgyak, s nem annyira társadalmi mozgalmak körül szerveződnek. A művészettörténet mindig is szükségszerűen több volt, mint a műalkotások története; mindig is rá kellett hagyatkoznia a nézőség, a vizuális élmény és a látómező társadalmi, interszubjektív viszonyainak többé-kevésbé jól teoretizált modelljeire.

Olvassa el is